×

Alko on suomalaisten omistama kauppa

Alko perustettiin 91 vuotta sitten huolehtimaan mahdollisimman vastuullisesti alkoholin myynnistä Suomessa. Olemme edelleen täysin Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjausta ja erityistehtävien valvontaa hoitaa sosiaali- ja terveysministeriö. Siksi kaikki suomalaiset ovat välillisesti omistajiamme.

Maksamme valtiolle vuosittain veroina ja osinkoina noin miljardi euroa, mikä vastaa esimerkiksi poliisin, teiden ja rautateiden ylläpidon tai varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön vuosibudjettia. 

Alkoholimyynti on ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien, mikä on hyvä asia suomalaisten terveyden kannalta. Jotta säilyisimme tuottoisana yrityksenä, olemme vastanneet tähän kehitykseen sopeuttamalla ja tehostamalla toimintojamme.

Ketterällä organisaatiolla pystymme jatkossakin osallistumaan alkoholin haittojen ja muiden suurten yhteiskunnallisten ongelmien torjuntaan - eli tukemaan omistajiemme hyvinvointia monella eri tavalla.